Pokud patříte mezi lyžaře, nebude pro vás obsah tohoto článku novinkou. Jestliže však začínáte, nebo je vaším cílem někoho dalšího naučit tomuto oblíbenému zimnímu sportu, mohou vám následující řádky pomoci. Jako u každého jiného sportu je totiž v začátcích zapotřebí dodržet určitý postup, aby výsledný pohyb byl nejen efektivní, ale zároveň ladný. Díky tomu se tak zvyšuje šance, že si z horských svahů budete odvážet opravdu nezapomenutelně krásný zážitek.

skok lyžaře

Oblouk v pluhu

Jízda a oblouky v pluhu patří k naprostému základu. Využívá se především u naprostých začátečníků, jelikož se na svahu lyže nemohou rozjet do vyšší rychlosti. Tím pádem je jízda bezpečná a přináší prvotní seznámení s pocitem skluzu na lyžích. „Pluh“ je vlastně oboustranný přívrat (špičky lyží jsou u sebe, patky od sebe). Kolena tlačíme dovnitř, čím zatěžujeme vnitřní hrany lyží. Oblouk zahajujeme přenesením váhy na vnější lyži, po jeho dokončení následuje jízda šikmo svahem s vahou těla rovnoměrně rozloženou na obou lyžích.
dívka při lyžování

Snožný oblouk

Někdy je také nazývaný smýkaný, jelikož lyže v oblouku procházejí kontrolovaným smykem. Jízda již probíhá v paralelním postavení v základním postoji. Při jízdě šikmo svahem je těžiště těla snížené, ruce s holemi předpažené. Oblouk zahajujeme zapíchnutím hole do sněhu před vázáním a to na té straně, kam bude oblouk směřovat (tedy dovnitř oblouku). Následuje zvednutí těžiště – zvýšení postoje – kterým odlehčíme lyže. Během zdvihu těla začínají lyže zatáčet. Po přechodu spádnice musí lyžař prudce snížit těžiště a přenést váhu na vnitřní hrany lyží. Tím dojde ke smyku. Důležitá je pozice ramen, které nekopírují trajektorii oblouku, ale snažíme se je držet stále dolů ze svahu. Dochází tedy k protirotačnímu pohybu.

Carvingový oblouk

V současnosti se jedná o vrchol techniky. Oblouky se jedou po hranách lyží a minimalizuje se tak kontakt skluznice se sněhem. Správné provedení základního carvingového oblouku spočívá v zatížení špiček a vklonění celého těla do oblouku, čímž dojde k zahranění a lyže zatáčejí.

Metodická řada výuky lyžování začíná jízdu v pluhu, následují různé modifikace plužení, snožný oblouk a teprve po jeho zvládnutí carving. Rozhodně stojí zato tuto řadu dodržovat a nezačínat, především u starších začátečníků, jízdou po hranách. Důležité je totiž naučit se pracovat s těžištěm těla, k čemuž právě poslouží první dva zmiňované oblouky.