Automobil je nÄ›co, co mnoho lidí využívá opravdu každý den. Já se tomu nedivím, protože já také do práce jezdím automobilem. Pracuji v jednom zařízení, kde se starám o malé dÄ›ti. Je to spíše takové hlídací centrum, kam lidé dávají dÄ›ti, tÅ™eba když je nevezmou do Å¡kolky a potÅ™ebují chodit do práce anebo si tÅ™eba nÄ›kam odskoÄit. Je skvÄ›lé, že právÄ› naÅ¡e dÄ›ti v centru mají i takové vÄ›ci, jako jsou tÅ™eba hrací a pÅ™ebalovací pulty a dÄ›tské postýlky anebo dÄ›tské hÅ™iÅ¡tÄ›. A pokud tÅ™eba lidé potÅ™ebují na dvÄ› hodiny se nÄ›kam odskoÄit, tÅ™eba k lékaÅ™i nebo na návÅ¡tÄ›vu nebo na pohÅ™eb, tak je opravdu skvÄ›lé, že k nám si právÄ› mohou odložit své dÄ›ti.

Automobil má mnoho lidí.

SamozÅ™ejmÄ› za nÄ›jaký poplatek. A my právÄ› sídlíme ve vesnici, kousek od lesa, takže je skvÄ›lé, že rodiÄe mívají automobil. Protože bez automobilu by se k nám opravdu těžce dostali. Sice samozÅ™ejmÄ› ano, jezdí se také vlak a autobus, jenomže tohle je vždycky tak dva stÄ› metrů vzdálené od naÅ¡eho místa. Navíc je to takhle kousek u lesa, takže automobil je podle mého názoru opravdu kvalitní. Také jde sem jezdit na kole, ale stále říkám, že když tÅ™eba bude Å¡karedé poÄasí, bude prÅ¡et nebo mrznout, tak pochybuji, že by nÄ›kdo s dÄ›tmi, kterým jsou tÅ™eba dva roky, že by potom tÅ™eba pÅ™ijeli na kole anebo na koloběžce?

Jezdíte rádi autem?

Tady jde vidÄ›t, že alespoň automobil je opravdu hodnÄ› praktický a pro nÄ›koho je také vlastnÄ› dokonce nezamÄ›nitelný a opravdu hodnÄ› potÅ™ebný, protože nÄ›kdo bydlí v takové vesnici, která je úplnÄ› zapadlá a kde tÅ™eba jezdí jenom dva nebo tÅ™i autobusy dennÄ›. Takže potom, aby se lidé dostávali do práce, tak je opravdu skvÄ›lé, že mají auto. Nebo jedinÄ› je také možnost, aby lidé jezdili taxíkem. To zase podle mého názoru je opravdu Å¡koda penÄ›z a ztráta Äasu. A také jsem jednou dÄ›lala průzkum a opravdu sto procent lidí mi odpovÄ›dÄ›lo, že automobil je pro nÄ› velice důležitý a téměř už ani nepostradatelný.