Krása je opravdu úplnÄ› vÅ¡ude, a to tÅ™eba když se podíváte na svůj dům nebo na svou zahradu, protože urÄitÄ› každý ÄlovÄ›k, který nÄ›co vybuduje, tak prostÄ› najednou kouká i potom, co si prostÄ› sám vybudoval, protože jsme prostÄ› z toho ze vÅ¡eho velice nadÅ¡ení. A prostÄ›, když si ÄlovÄ›k vypÄ›stuje nÄ›jakou kytku, tak prostÄ› opravdu je to krásné, protože jak se najednou ta kvÄ›tina rozkvete, tak prostÄ› najednou zjistíte o sobÄ›, že jste nÄ›co dokázali, nÄ›co z jste prostÄ› v životÄ› pro sebe udÄ›lali, a tím, že jste prostÄ› vypÄ›stovali tu krásnou kytku, na kterou se díváte, tak opravdu to je krása.

Krása

I to, když si nÄ›kdo postaví prostÄ› dům, i to je krásné, protože takový dům mít postavený je opravdu vzácnost a rozhodnÄ› opravdu je to velice krásné, a urÄitÄ› můžete být na sebe pyÅ¡ní, hrdí, jenom díky tomu, že jste prostÄ› pro sebe nÄ›co udÄ›lali, a že jste si postavili prostÄ› dům. Budete tam žít se svojí rodinou, se svými dÄ›tmi, a to je prostÄ› opravdu velice krásné, protože taková krása opravdu je velice pro život důležitá. A vždycky bychom si tu krásu mÄ›li udÄ›lat, hlavnÄ› my sami, protože my sami musíme být spokojeni s tím, co v životÄ› udÄ›láme.

Krása

SamozÅ™ejmÄ›, krása je opravdu vÅ¡ude kolem nás, ale vÅ¡echno je krásnÄ›jší, když si to vy sami vybudujete, protože to, co si ÄlovÄ›k sám udÄ›lá, to je jeÅ¡tÄ› mnohem víc krásnÄ›jší, než když se prostÄ› díváte na krásu tÅ™eba přírody, na krásu zvířat. Takže rozhodnÄ›, urÄitÄ›, pokud chcete prožít tu krásu, opravdu tu skuteÄnou, tak opravdu ta krása je vždycky o tom, když si to sami vybudujete, sami vytvoříte, protože opravdu z toho budete mít mnohem vÄ›tší radost a mnohem krásnÄ›jší pocit sami ze sebe. Takže rozhodnÄ›, pokud opravdu si chcete nÄ›co vytvoÅ™it, vybudovat, tak urÄitÄ› pÅ™emýšlejte tÅ™eba, co by to mÄ›lo být, protože urÄitÄ› vás nÄ›co napadne. A uvidíte, že si to je krásy budete potom mnohem jeÅ¡tÄ› víc užívat než kdykoliv pÅ™edtím, a uvidíte, že opravdu v tom životÄ› jsou krásné vÄ›ci, a hlavnÄ› tím, když si je udÄ›láte vy sami.