Hasící přístrojeby mÄ›la mít každá budova nebo jiný objekt, aby se v případÄ› požáru mohlo co nejdříve hasit. Pokud jste si právÄ› pořídili nÄ›jaký objekt, ve kterém navíc hodláte zamÄ›stnávat nÄ›jaké podřízené, mÄ›li byste se ze vÅ¡eho nejdřív ujistit, zda máte tento objekt nebo budovu skuteÄnÄ› kvalitnÄ› ochránÄ›nu pÅ™ed případnými nebezpeÄími, mezi které samozÅ™ejmÄ› spadá i požár, jehož důsledky jsou vÄ›tÅ¡inou katastrofální, chraňte se!

S požární ochranou Vám pomůže firma BOMESPOL, s.r.o.

Hasící přístroje a jiná požární ochrana by měly být samozřejmostí v každé budově nebo objektu. Takže pokud nemáte budovu nebo nějaké jiné prostory vybaveny hasícími přístroji nebo jinými přístroji k ochraně proti případnému požáru, obraťte se na pražskou firmu BOMESPOL, s.r.o., která Vám s tímto problémem rozhodně spolehlivě pomůže. Specializuje se totiž na dodávky a instalace hasících přístrojů a jiné protipožární ochrany. Pravidelné kontroly a revize těchto přístrojů Vám BOMESPOL, s.r.o. rovněž zajistí.