Zásady bezpečné jízdy
·         Při snížené viditelnosti je nejen pro jezdce, ale i pro koně vhodný svíticí oděv, odrazné pásky v okolí nohou, dále pak i svítilnička na třmeni. Snížení rizik úrazů na cestách se dá zabránit nápadně zbarveným oděvem.
·         Ovšem kritickým činitelem při silničních úrazech a nehodách je vždy rychlost. Při jízdě v krajině se nosí ochranné vesty, které chrání tělo před zraněním. Je nutné mít na paměti, že i na sebemenší projížďku je nutná důsledná kontrola vybavení, která zachrání život jezdci, koni i případným ostatním přítomným.
přeprava koní
Ochranné pomůcky jezdce i koně
·         Nejen jezdec, ale i kůň má svou výstroj. Jedná se o nánosník se dvěma řemínky -jeden se protahuje pod udidlem. Jezdec udržuje kontakt s koněm pomoci udidla. Udidel je celá řada, ale ne každý kůň potřebuje tak pevné udidlo. Otěže nesmí být příliš napnuté ani příliš uvolněné. Aby je bylo možné při zabočení potáhnout.
·         Po nasednutí se musí provést kontrola třmenů a upravit je. Pohodlný a bezpečný sed jezdce na koni zajišťuje sedlo. Přední rozsocha a zadní rozsocha jsou jeho částí. Anglické neboli klasické sedlo má dále třmeny pro zasunutí nohou.  Pokud lze pomůcky nepoužívají, koni i jezdci je ubližováno.
jízdní policie
Dodržování pravidel silničního provozu
·         Zákony týkající se koní jsou v každé zemi jiné a týkají se mnoha věcí, od koupě a prodeje koně, až například po zkoušky podkovářů.  I předpisy o silničním provozu spadají pod jistý zákon. A jsou důležité nejen pro jezdce. Jízda na koni v moderním dopravním ruchu je velmi riskantní, proto se jí jezdci raději vyhýbají.
·         Tam, kde se tomu vyhnout nelze, např. ve městech, kde je nutno křížit silnice při cestě z a do stáje, je nejdůležitější dokonalé ovládání koně, znalost pravidel, ale také třeba věnovat velkou pozornost bezpečnostnímu vybavení. V České republice se na povozy tažené koňmi vztahují dopravní přepisy o nemotorových vozidlech, avšak samotní jezdci se na silnicích objevují spíše výjimečně. 
muž u koní
·         Pro dodržování pravidel silničního provozu je nezbytná znalost Zákona 361 ze dne 14. září 2000 O provozu na pozemních komunikacích Hlava II paragrafu 60 Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat.
·         Při nedodržení zákona vznikají přestupky a následují sankce.