Zranění je vždy velice nepříjemná záležitost. Pokud k této situaci dojde při plnění pracovních povinností, pak máte ze zákona nárok na náhradu škody.

úraz

 • Za pracovní úraz se počítá i ten, ke kterému došlo na služební cestě, při práci na dohodu anebo na dobu určitou.
 • O náhradu škody můžete žádat i v případě, že se úraz stal o přestávce, před nebo po pracovní době.
  • Muselo k němu ale dojít v areálu firmy.

Nejdůležitějším kritériem pro rozhodnutí, zda je možné posuzovat úraz jako pracovní, je činnost, při které k úrazu došlo.

 • Nároky poškozeného jsou
  • náhrada škody na zdraví
  • bolestné
  • ztížené společenské uplatnění
  • trvalé následky
  • náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • renta – ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
  • náklady spojené s léčením
  • jízdné
  • léky
  • péče o osobu blízkou
  • všechny účelně vynaložené náklady.

Žádat můžete i o náhradu poškozených věcí, které jsou osobního charakteru.

I pozůstalí mají nárok na odškodnění

Nejhorší možností je, pokud následkem pracovního úrazu přijde člověk o život.

 • Ale i v tomto případě mají pozůstalí nárok na
  • jednorázové odškodnění
  • náhradu za přiměřené náklady za pohřeb
  • výživu pozůstalých
  • náhradu věcné škody
  • náklady spojené s léčením.

Důležité je však vědět, že i sebemenší pracovní úraz je nutné hlásit okamžitě svému nadřízenému.O každém případu musí být veden záznam. Jestliže s něčím v zápisu poškozený nesouhlasí, je zapotřebí, aby sepsal svou verzi úrazového děje a ten podepsal.

invalida

 • Při určování výše odškodného záleží na několika hlediscích.
  1. Povaze zranění.
  2. Délce léčení.
  3. Náročnosti léčby.
  4. Komplikacích.
  5. Počtu operací.
  6. Rehabilitacích.

Všechny podrobnosti z průběhu léčby jsou důležité, protože se podle nich stanoví bodové hodnocení. Jestliže chcete mít jistou správného ohodnocení, pak se obraťte na soudního znalce.